Upravit stránku

Vrcholní představitelé evropského parkování a moderní městské mobility v Praze

Evropa již hledá cesty jak znásobit efektivitu využívání parkovacích kapacit

Ve čtvrtek 13. září se v Autoklubu ČR v Praze sešlo na 100 odborníků z celé Evropy, aby si vyměnili zkušenosti z řešení problematiky parkování a moderní městské mobility. Byli zde zastoupení představitelé měst, universit, odborných firem ale i výzkumných organizací. Na programu byla témata, jako je parkovací politika v Česku, vymáhání parkovacích předpisů napříč Evropou, parkování jakožto možný katalyzátor změn městské mobility a novinky ve výzkumu nejen parkovacích procesů.

Na programu byla následující setkání:

  • Čtvrtek 13. září 2018 - společný seminář Evropské parkovací asociace, České parkovací asociace a POLIS (sdružení evropských měst řešících moderní mobilitu)
  • Pátek 14. září 2018 – Valná hromada Evropské parkovací asociace
  • Pátek 14. září 2018 – pracovní jednání sdružení POLIS

Pokud bychom chtěli shrnout výsledky jednání, můžeme kopírovat jednotlivé bloky následovně.

Parkovací politiky v České republice se v posledních letech budují na vysoce moderních technologických a procesních základech (Praha, České Budějovice, Brno, …). Pražský projekt zón placeného stání je největším a snad i nejmodernějším projektem posledního desetiletí v EU. Projekt parkovacích zón v Českých Budějovicích byl hodnocen jako nejvíce komplexní řešení parkovací politiky, neboť digitalizovanou parkovací zónu doprovodila realizace záchytných parkovišť P+R a nových linek MHD propojujících P+R s centrem města. Jak v rámci své přednášky prohlásila Karen Mounier z Francouzského letoviska, La Rochelle – „Pro nás je Praha velikou inspirací a za dva roky zprovozníme podobný systém“.

Obecně bylo konstatováno, že nám v Česku poněkud chybí odvaha v nastavení regulačních parametrů. Obecně řečeno – ceny parkovného a to zejména toho rezidentního jsou velice nízké a demotivující k uskladnění vozidel mimo veřejný prostor. A celým workshopem se prolínala myšlenka, že potřebujeme prostor na ulicích uvolnit zejména od dlouhodobě parkujících vozidel a začít jej sdílet. Ale nikoliv že by se nám tady jen střídala parkující vozidla. Philippe Crist z International Transport Forum názorně modeloval různé funkce jednoho prostoru v čase. Ráno K+R pro návoz dětí do škol, pak prostor pro dovoz zboží do obchodu, mezitím autobusová zastávka a navečer místo pro posezení s šálkem kávy či sklenicí jiného moku.

Celý seminář chvílemi připomínal střet konzervativního a moderního smýšlení. Jako by se nás nové trendy netýkaly. A stačí jen trochu připomenout. První Smartphony se začaly prodávat v roce 1994. V té době nebyly žádné dotykové displeje ale tlačítkové klávesnice. A dnes? Smartphony dokážou řídit celé domácnosti, naši komunikaci a mnohdy i nás samotné. Podobné to bude s novými trendy v dopravě i parkování.

Carsharing je jeden ze způsobů jak nahradit mnoho vozidel. Z pohledu měst se jedná o vysoce potřebnou službu. Ale podle Asociace českého carsharingu jen Praha dokázala tuto službu náležitě podpořit. A přitom v Evropě je běžné, že carsharing má statut veřejné dopravy se všemi výhodami.

O pražském systému vymáhání parkovacích poplatků již bylo řečeno mnoho. Základem je plně automatizovaný systém. Podobně se k této problematice staví čím dál více evropských měst. Evropou ale prochází jeden významný fenomén. Je jím tendence dostat vymáhání parkovacích poplatků z roviny přestupkové do roviny porušení vztahu obec vs. neplatič. Vše směřuje k dosažení vyšší efektivity celého procesu.

V neposlední řadě byli účastníci informování o vzniku Alliance for Parking Data Standards – APDS“. Tato aliance byla založena Mezinárodním parkovacím institutem, Britskou parkovací asociaci a Evropskou parkovací asociací. Cílem aliance je rozvíjet, podporovat, spravovat a udržovat jednotný globální standard, který umožní organizacím sdílet data o parkování po celém světě.

Vytvoření mezinárodního standardu založeného na konsensu stanoví společný jazyk datových prvků a definic v oblasti parkování, dopravy a mobility, který usnadní plynulou integraci, kompatibilitu a komunikaci mezi parkovišti, automobilovým průmyslem, vývojáři IT, aplikacemi poskytovatelů služeb, stejně jako další zúčastněných stran.
Fotogalerie

Nahoru