Upravit stránku

"Využijme dobrá řešení ze zahraničí"

Dne 13. října 2022 se v prostorách Autoklubu České republiky v Praze uskutečnil 6. seminář České parkovací asociace, kterého zúčastnilo přes 70 odborníků. Obnovili jsme tak tradiční podzimní termín, který se v uplynulých dvou letech nemohl konat. Semináři předcházelo neformální setkání v prostorách největšího objektu parkovišť park-and-ride v České republice – Černý most - Praha. Tato hromadná garáž s kapacitou téměř 900 parkovacích stání byla zprovozněná v prosinci 2021 a nyní již lze hodnotit zkušenosti s provozováním. A i v této hromadné garáži jsme mohli zaregistrovat jeden z novodobých fenoménů, kterému jsme pak věnovali část semináře – problematiku dobíjení elektromobilů.

Seminář byl ve svém prvním bloku věnován zahraničním inspiracím. V polovině září se konal 20. kongres Evropské parkovací asociace v Bruselu. Česká parkovací asociace na tuto vrcholnou akci vyslala tři zástupce a tito pak seznámili účastníky semináře s tématy, které byly na kongresu diskutovány a prezentovány. Hlavním tématem byl vztah Green Deal a parkovacích politik. Vysoké cíle v oblasti elektromobility, které si Evropa předsevzala se zákonitě promítnou i na naše ulice a parkoviště. Zejména pokud prodeje elektromobilů násobně předstihují budování potřebné infrastruktury. 

Dalším tématem, které bylo opětovně nastoleno, byl tzv. „curb side sanagement“. Dramatický rozvoj dodavatelských služeb v době Covidové pandemie neustal a nejen Evropa se nyní potýká se středem tradičního uspořádání našich ulic a náměstí a potřebou vytvoření nového prostoru pro doručování zboží, služeb a jídla až do domu. Letošní kongres EPA byl výjimečný i tím, že přijeli zástupci z USA a Kanady a dozvěděli jsme se, že řeší téměř stejné problémy jako my. Pro efektivní řízení parkování vedle chodníku potřebují naše města moderní nástroje. Tyto nástroje si vyžadují také moderní legislativu, a proto se obáváme, že nám opět ujíždí vlak.

Díky Japonské ambasádě jsme pak mohli odbornou veřejnost seznámit s pravidly pro parkování v Japonsku. Tyto lze jednoduše shrnout do hesla „nemáš parkovací místo, nemůžeš si pořídit auto“. 

Také další blok měl svoji inspiraci v zahraničí. Francie v roce 2018 přijala nové zákony, které změnily pravidla pro řešení parkovacích přestupků. Z roviny porušení „dopravních předpisů“ se parkování převedlo do roviny dlužných plateb a jejich vymáhání. Současně se uvolnila další pravidla v této oblasti a nyní jsou parkovací systémy daleko efektivnější. Společně s právními specialisty jsme pak hledali cestu, jak dospět k privátnímu enforcementu on-street parkování i v České republice, ale neuspěli jsme. A to, že je tato cesta pravděpodobně účinnější, prokázalo i vystoupení generálního partnera semináře – společnosti EasyPark.

Novinkou na programu našich akcí pak bylo zařazení problematiky odstavování a parkování karavanů a autobusů. Vlastně i zde se jedná o reakci na omezení posledních let. Cestování karavanem bylo mnohdy jedinou možností, jak vycestovat a alespoň trochu si užívat volného času. Tím vznikla poptávka po nových službách. Účastníkům semináře tak mohli svoje projekty prezentovat zástupci projektu Stellplatz Velemín a Auto Papoušek - parkování karavanů s plným servisem. Zatímco první řeší spíše turistické parkování při putování po Evropě, kdy i karavany potřebují své služby, projekt Auto Papoušek je zaměřen spíše na bezpečné odstavení karavanu mimo sezónu. Nově je také řešeno parkování zájezdových a turistických autobusů v Praze a s jeho principy nás seznámili zástupci hlavního partnera – hlavního města Prahy.

Na závěr jsme již po několikáté otevřeli otázku elektromobility – zejména z pohledu parkování elektromobilů a jejich dobíjení. Jestliže má být dosaženo cílů obsažených v dokumentech EU, bude nutno zintenzivnit výstavbu dobíjecích stanic. Současně je však nutno respektovat omezení, které máme zakotvené v právním prostředí. Jeden z možných modelů tak představil zástupce pražské firmy – Operátor ICT. Ne všude má elektrické vedení dostatečnou kapacitu, a tak se hledají cesty, jak si pomoci i jinak. Pilotní projekt kombinující dobíjecí stanice a bateriové úložiště sestaveného z recyklovaných baterií ŠKODA AUTO, který vznikl na Jižním městě ve spolupráci Pražská energetika a ŠKODA AUTO DigiLab, představil Jan Edlman. O skutečném využití dobíjecích stanic na největším parkovišti P+R – Černý most povyprávěla Dana Jurášková z Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. A protože nám zbylo trochu času, pustili jsme se do diskuse na téma, zda má být parkování elektromobilů zvýhodněno a zda mají být ve veřejném prostoru umisťovány dobíjecí stanice. Tato diskuse neměla jasný závěr a určitě si vyžádá další pokračování.

6. seminář je za námi a na stole spoustu nevyřešených otázek. Stagnace vývoje právního prostředí je varující. V podmínkách, kdy Evropa nasazuje nové nástroje a naše legislativa se nevyvíjí, nám hrozí velké problémy. My již v současné době potřebujeme efektivně řídit dopravu, ale nemůžeme. Potřebujeme variabilní tarifikaci při parkování, potřebujeme mít možnost měnit funkční využití ploch v průběhu dne, potřebujeme efektivně řešit nerespektující řidiče, a do toho všeho ještě potřebujeme uspokojit potřeby elektromobility. Bez zásadních změn našeho práva to však nepůjde. Pozitivnější zprávy si snad povíme na jubilejní 10. konferenci České parkovací asociace, která se bude konat od úterý 18. do čtvrtku 20. dubna 2023 v Konferenčním hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti