Dne 13. září 2018 proběhlo v Praze ve spolupráci s Evropskou parkovací asociací (EPA) a Českou parkovací asociací pracovní jednání sdružení Polis týkající se inovací v oblasti parkování. Nejnovější inovace v oblasti parkování představila členská města sdružení Polis – Praha, Lille, La Rochelle a Sofie.

 

Projev na hlavní téma nazvaný „Posun od parkování ke správě pouličního prostoru“ přednesl Philippe CristMezinárodního dopravního fóra (ITF). Upozornil v něm na rušivé změny, které v současné době probíhají v oblasti dopravy a mobility. Jeho motem bylo: „Nyní bude vše chytré.” Zatímco v minulosti byl hlavním cílem plynulý dopravní provoz, nyní by lidem mělo být umožněno, aby se zastavili, aby se mohli setkávat a tvořit. Podle Crista je novým měřítkem kvalitní přístup do města. Z mobility se stává služba – parkování nevyjímaje.

Crist se také zmínil o iniciativě asociace EPA týkající se standardů pro údaje o parkování a vyzdvihl skutečnost, že v tomto ohledu je asociace zastáncem otevřeného rámce. Upozornil na to, že jednou z podmínek vytvoření otevřených ekosystémů a flexibilního využití městského prostoru je přístup založený na tzv. „platform thinking“. Zamýšleným důsledkem jeho pojetí mobility v budoucnosti je drastický pokles vlastnictví automobilů a míst potřebných k parkování a současný strmý nárůst používání veřejné dopravy.

Předseda České parkovací asociace (ČPA) Petr Horský načrtl, jaká panuje situace v oblasti parkování v České republice.

ČPA byla založena v roce 2013 a usiluje o vypracování sofistikovanějšího legislativního rámce, a to například v oblasti regulace rezidentního parkování. Přinejmenším v Praze patří parkovací technologie i kontroly parkování k těm nejmodernějším. Velký užitek přinesla digitalizace regulace parkování v roce 2016. Nicméně pokud jde o placené parkování, čeští řidiči pravidla dostatečně nedodržují. Parkování je přitom v porovnání s ostatními evropskými zeměmi velmi levné: jedna hodina přijde na 40 Kč, což je přibližně 1,55 euro, což je mimochodem stejně drahé jako v roce 1996.

Holistický přístup

Náměstek primátora Českých Budějovic František Konečný promluvil o svém rodném městě na jihu Čech, což je region s vysokým podílem automobilové dopravy: na 1000 obyvatel připadá v Českých Budějovicích 500 registrovaných automobilů, což působí velké problémy při dojíždění a parkování. Náměstek primátora zdůraznil, jak důležitý je inteligentní, holistický přístup. S cílem zvládat hustý provoz byl zaveden balík opatření, jako jsou výhodná záchytná parkoviště v blízkosti terminálů veřejné dopravy, účelná veřejná doprava, nové cyklostezky, komplexní dopravní informační a kontrolní centrum, regulace pouličního parkování rozděleného do několika zón a nové autobusové linky obsluhované minibusy. Účinek: obsazenost parkovacích stání se v letech 2013 až 2018 snížila o 36,4 % během dne a o 15,2 % v noci.

Digitální systém vymáhání parkovacích poplatků v českém hlavním městě popsala Dana Jurášková ze společnosti Eltodo poskytující parkovací technologii a také odborník ČPA z hlavního města Prahy Václav Lukeš. (Více o jejich prezentaci přidáme mezi naše aktuality v blízké době)

Vedoucí oddělení mezinárodních projektů Centra městské mobility v Sofii Tsvetan Tsolov měl přednášku na téma „Parkovací politiky a praxe v Sofii“. Stejně jako ostatní východoevropské metropole trpí Sofie nadměrným počtem motorových vozidel: na 1000 obyvatel připadá 680 vozidel. V hlavním městě s 1,32 milionu obyvatel je k dispozici 21 348 placených parkovacích stání rozdělených do modrých a zelených zón s mírně odlišnými cenami. K nejpalčivějším problémům patří nízká míra využití veřejné dopravy, nedostatek parkovacích míst, špatné podmínky v místech vyhrazených pro chodce a na chodnících způsobené nesprávně zaparkovanými vozidly a velkým počtem neoprávněně zaparkovaných vozidel obecně. V nedávné době, konkrétně 26. července 2018, vstoupil v platnost nový právní rámec, který dal městu Sofii do rukou více nástrojů k organizaci a řízení parkování. Hlavní cíle: využití finančních nástrojů, jako je zvýšení cen parkovného, zavedení bezhotovostních možností placení parkovného, omezení a regulace přístupu do některých míst pomocí prvků bránících parkování, omezení doby parkování v centru města, výstavba a provozování záchytných parkovišť v blízkosti terminálů veřejné dopravy. Důležitý nástroj představují také informační parkovací systémy fungující prostřednictvím aplikací a zobrazování v reálném čase v celém městě. První reakce veřejnosti v Bulharsku byla nicméně negativní, a to i v sociálních médiích.

Vedoucí služby pro parkování ve francouzském městě La Rochelle Karen Mounier hovořila o francouzské depenalizační reformě, v rámci níž muselo každé město vypracovat novou parkovací politiku (o této francouzské reformě vás budeme brzo informovat). Stejně jako ostatní řečníci vyzdvihla význam integrace pouličního parkování a parkování mimo ulici s tím, že parkování v podzemních garážích musí být levnější než na ulici, zejména v případě dlouhodobého parkování. V nadcházejících letech bude Karen Mounier usilovat o zavedení bezhotovostních plateb a virtuálních kontrol parkování. Počítá s tím, že to přinese vyšší příjmy a častější parkování mimo ulici.

Ředitel oddělení obchodního rozvoje společnosti ParKam Peter Dingemans uvedl důvody pro používání kamerových systémů. Argumentoval tím, že tato technologie je příslibem spravedlivého a účinného prosazování pravidel.

Přiznání elektrické mobility

Raul Lopez Maldonado z Malagy popsal ve svém příspěvku „Parkování jako katalyzátor inovací městské mobility“. Odpovědnost leží v rukou obecní společnosti SMASSA, která má na starosti parkování a služby. Tato společnost spravuje 4 000 pouličních parkovacích stání a 5 000 parkovacích stání mimo ulice, čímž také přispívá k tomu, aby se Malaga stala takzvaně chytrým městem. V rámci tohoto procesu Maldonado jasně vidí směřování k většímu využití veřejné dopravy, menšímu počtu automobilů v soukromém vlastnictví a většímu počtu elektromobilů. „V budoucnu budou auta na elektrický pohon běžná“, konstatuje.  Tento vývoj je nezbytný z hlediska klimatických změn. V Malaze se plánují parkovací stání vyhrazená pro elektromobily. Kromě toho se v blízkosti parkovacích stání již nyní zavádějí nové služby. Jedním příkladem jsou automatické výdejní schránky pro doručené zásilky, které ušetří cestu do finálního místa určení (tzv. last mile).

Poradce v oblasti elektromobilů Bram Leusink představil parkovací zařízení uzpůsobené pro elektromobily v nizozemském městě ‘s-Hertogenbosch. Průkopnické parkoviště získalo ocenění European Gold Standard Parking Award asociace EPA, a to zejména díky tomu, že je celá budova vybavena solárními panely. Kromě stacionárních baterií a systému hospodaření s energií mohou elektromobily využít k nabíjení solární energii.

Generální ředitel bruselské agentury Parking.brussels Eric Dubois upozornil na vzájemný vztah mezi parkovací politikou a sdílením vozidel. V Bruselu je volné sdílení automobilů úspěšné díky tomu, že tato vozidla mohou parkovat zdarma. Výjimku tvoří pouze velmi frekventované části belgického hlavního města. Eric Dubois na základě statistik ukázal, že jeden sdílený automobil dokáže nahradit 12,6 vozidla v soukromém vlastnictví.

Manažer rozvoje obchodu v ČSOB Jan Klepiš představil bezhotovostní platební terminály pro nákup jízdenek, které tato česká banka poskytuje. Systém funguje se dvěma druhy karet: s bankovními kartami standardu EMV i bezkontaktními čipovými kartami městské hromadné dopravy. Řešení lze uplatnit také na parkování.

Projekt Park4SUMP, který představil Tom Rye ze skotské univerzity Edinburgh Napier University, vyvine nástroj ParkPAD, který zreviduje parkovací politiky, dosáhne shody ohledně možných zlepšení a vypracuje akční plán parkování v účastnických městech. Jeho cíl:  „Zvýšit povědomí a míru přijetí.“

Shrnutí

Historicky měl rozvoj měst náhodný charakter, čímž se velmi lišil od dnešní chytré a „čisté“ digitální revoluce, řekl Philippe Crist z ITF ve svém úvodním projevu. Parkování by brzy mohlo být minulostí, uvedl dále Crist. Petr Horský z České parkovací asociace vysvětlil, že lidé v České republice dříve opatrovali svá auta jako klenoty a považovali je za ozdobu měst. Tento přístup se však pomalu mění. Cvetan Colov ze Sofie potvrdil, že stejný vývoj probíhá i ve východní Evropě. Díky většímu úsilí se zvyšuje i míra přijetí parkovacích omezení v Bulharsku. Karen Mounier z La Rochelle a Olivier Asselin z Lille promluvili o nedávné reformě, která ve Francii umožnila městům, aby sama organizovala a spravovala parkování. Oba zdůraznili potřebu zlevnit oproti pouličnímu parkování možnosti parkování mimo ulici. Tom Rye představil projet Park-4SUMP, který zreviduje parkovací politiky a zvýší míru přijetí v oblasti správy parkování.

Řečníci a pořadatelé semináře EPA-Polis-ČPA

původní text

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti