Víme, že „bezplatné“ veřejné parkování ve skutečnosti vůbec není zadarmo, ale jakou cenu městská centra za politiku bezplatného parkování skutečně zaplatí? Veřejné parkování, ať již bezplatné či dotované, pouliční nebo mimo ulici, může výrazně bránit tomu, aby bylo dané místo příjemné stejně jako přístup k němu, a může škodit místní ekonomice.

Pojem „bezplatného“ parkování v centru města se vyvinul z myšlenky, že přístup na silnice je bezplatný, a tudíž by tam mělo být zdarma i parkování. Tato myšlenka se rozšířila i na využití „nepotřebných“ pozemků nacházejících se v tradičních centrech obcí k bezplatnému (nebo dotovanému) veřejnému parkování. Jak lidé vlastnili čím dál více automobilů, nepotřebné pozemky se pro účely parkování využívaly čím dál častěji, zejména v okolí stanic. Myšlenka bezplatného parkování úzce souvisí s tím, že parkování ve městech je považováno za problém dopravy a nikoli územního plánování. Jedná se navíc o silně zakořeněný problém, protože placení nám není příjemné a přiznejme si, že každý dostane rád něco zdarma.

Parkoviště přinášejí centrům celou řadu problémů, které je třeba řešit. Patří k nim související dopravní zácpy, kolize s ostatními účastníky silničního provozu při vjíždění na parkoviště a při vyjíždění, omezení prostoru a vizuálního pohodlí a problémy související se životním prostředím přímo na místě (např. odtok dešťové vody). Bezpečný a snadný přístup od parkoviště dál rovněž vyžaduje investice do možností místní přepravy, včetně jízdy na kole a pěší chůze. Když financujeme bezplatné veřejné parkování, aniž by z toho komunitě plynuly zpět jakékoli příjmy, přicházíme o příležitost investovat do zlepšení kvality přístupových komunikací a vzhledu okolí. Bezplatné parkování rovněž škodí trhu a odrazuje soukromé investice. Nezřídka to končí tak, že se velkoryse zafinancuje bezplatné parkování v místě, které by jinak ani nestálo za návštěvu a kde nelze kvalitně trávit čas či utrácet peníze. Tradiční centra v současné době čelí novým sociálním, environmentálním a hospodářským problémům, na nichž se podílejí i firmy, jako je Amazon, a nakupování na internetu. Některá města se s těmito problémy potýkají jen stěží, jiná je však překonávají a dokonce prosperují, neboť investují do zkvalitňování okolí, do lepšího přístupu i možností nakupování.

Aby byla tato zlepšení možná, je zcela zásadní, abychom o parkování ve městech a přístupu na parkoviště začali uvažovat jinak. Základními rysy tohoto nového přístupu je možnost vyhledávání trasy v reálném čase, snadný přístup na parkoviště, zklidnění dopravy a bezpečnější pohyb po parkovišti pro pěší.

Parkování ve veřejném prostoru řidiče tak či onak vždy něco stojí, i když nevhodí peníze do parkovacího automatu. (zdroj: Shutterstock)

Cenotvorba

Technologie pro tvorbu cen umožňují spravedlivé a flexibilní nastavení cen na základě poptávky a podle toho, jak poptávka po parkování v centru roste nebo klesá. K souvisejícím investicím patří možnost úhrady a v případě potřeby doplacení parkovného na dálku. Obchodníky i místní obyvatele lze pro věc získat díky vyhlídkám na snadnější způsob placení a lepší investování nových příjmů z parkování do vylepšení okolí a přístupu k parkování.

Zásadní investicí je značení v reálném čase umožňující vyhledávání trasy, které omezí dobu strávenou popojížděním po městě, místní dopravní zácpy a související střety hrozící ostatním vozidlům, chodcům a cyklistům. Statické značení představuje v případě parkování velký problém, neboť směřuje dopravu do parkovišť, která jsou již přeplněná, což zhoršuje zácpy a umocňuje nervozitu řidičů. Naopak značení v reálném čase minimalizuje popojíždění po městě a související kolize při příjezdu do centra, vjezdu na parkoviště a pohybu po parkovišti díky snadné lokalizaci volných míst.

Tyto technologie nám mohou rovněž pomoci lépe pochopit náklady na parkování a jeho přínosy díky lepším údajům o aktivech v rozpočtu městských rad. Skutečná finanční hodnota a nerealizovaný zisk z „bezplatných“ veřejných parkovišť se v rozpočtech městských rad běžně neuvádí. Údaje o času a místu parkování zlepšují průhlednost a umožňují radě a celé komunitě informovaněji a efektivněji rozhodovat o tom, co je potřeba pro zkvalitnění přístupu a okolí udělat.

Tyto investice a technologie mohou v oblasti parkování zajistit lepší výsledky, pokud jde o životní prostředí, přístup i okolí, zejména lepší a snazší přístup pro pěší/cyklisty, plynulejší tranzit a prožitek při pobytu na hlavní třídě. Měli bychom přehodnotit pěší přístup do parkovišť. Když zaparkujeme, musíme od svého vozu dojít na místo určení a první minuty chůze skrz parkoviště a přilehlé ulice mohou být nepříjemným a skličujícím zážitkem. Řada parkovišť umístěných mimo ulici je obehnána zadními trakty domů a silnicemi plnými vozidel jedoucích na parkoviště nebo vyjíždějících ven. Tato místa svou nízkou kvalitou člověka často odradí od toho, aby v nich zaparkoval a chodil po nich v pozdějších hodinách za špatného osvětlení a s mizivým pocitem bezpečnosti. Dokonce i za denního světla se kvůli chybějícím chodníkům pro pěší, nedostatečné ochraně před povětrnostními vlivy a špatnému značení stává cesta od auta na místo určení nepříjemným zážitkem.

Přístup na parkoviště, která se nacházejí mimo ulici, vede často postranními a úzkými uličkami, které jej spojují s hlavní třídou. Kdyby byly tyto ulice příjemnější, živější a přehlednější, mohly by být pro pěší přístup k parkovištím nebo přilehlým stanicím ideální. Jejich uzavřením pro dopravu a vyhrazením pro pěší provoz vzniká příležitost k vytvoření příjemných a životem pulzujících míst, kde se lidé mohou zastavit, odpočinout si, najíst se a napít, míst pro mladé i staré bez rozdílu věku. Mohou se stát místy plnými života, kterými je radost procházet, a přitom pro pěší plnit důležitou funkci spojnice mezi parkovištěm, další přepravou a nákupem na hlavní třídě. Alternativní přístup vozidel na parkoviště by měl být veden spíše po ulicích, které kříží hlavní třídu, aby se omezily kolize s chodci z důvodu přednosti v jízdě.

K vylepšeným postranním ulicím se mohou přidat vylepšení na hlavní třídě. Jedním z přínosů tvorby cen reagující na poptávku společně s vyhledáváním tras v reálném čase je uvolnění parkovacích míst na hlavní třídě. Nabízí se také možnost vystavět nové pouliční restaurace, provést terénní úpravy, vysázet větší stromy poskytující větší stín a nainstalovat veřejné lavičky. Přechody mezi bloky domů se vylepšují vestavěnými ostrůvky, které zlepšují viditelnost chodců, zpomalují dopravu a zkracují dobu přechodu přes vozovku.

„Bezplatné“ veřejné parkování má svoji reálnou cenu a dopad na atraktivitu celého okolí. Přináší špatné výsledky v oblasti parkování na úkor atraktivity místa a možností, jak se na něj dostat – pěšky nebo na kole, a na úkor silnější místní ekonomiky. Příjemná místa zvou lidi k tomu, aby tam trávili čas – jsou příjemná pro každého a možnost kvalitně zaparkovat je v tomto ohledu velmi důležitá.

Účinná správa prostoru určeného k parkování uvnitř měst představuje způsob, jak jim dát nové možnosti využití v budoucnosti. Tradiční značení je jen jedním z možných způsobů.

původní text

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti