6. ročník konference České parkovací asociace je za námi

Událost se odehrála v hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou v malebném prostředí Vysočiny, a to ve dnech pondělí 15.4. - středa 17.4.2019. Závěr z konference ve formátu PDF naleznete níže nebo si ji můžete stáhnout na konci stránky, kde najdete i fotodokumentaci celé události.

Závěrečná zpráva

6. konference České parkovací asociace se opětovně uskutečnila pod záštitou váženého pana Martina Kolovratníka, předsedy podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Významným počinem bylo poskytnutí generálního partnerství hlavním městem Prahou, ale konferenci podpořili také hlavní partneři: Pražská energetika a.s., CAR4WAY a.s., PosAm, spol. s r. o. a SONET, společnost s.r.o. V neposlední řadě musíme poděkovat i partnerům: DESIGNA Parking & Access s.r.o., ELTODO, a.s., FT Technologies a.s., Green Center s.r.o. a MPLA s.r.o.

Konferenci předcházelo výjezdní zasedání komise pro parkování Rady hl. m. Prahy. V pondělí 15. dubna 2019 v 15 hodin se členové komise sešli a společně s pozvanými hosty čtyři hodiny hodnotili stávající stav parkování na územní hl. m. Prahy. Závěry tohoto jednání budou ještě dále projednány komisí a poté i představeny vedení hl. m. Prahy. Můžeme ale přiblížit, že komise rozebírala pozitivní i negativní stránky parkování v Praze, a to s přihlédnutím k obecným společenským a technologickým vývojovým trendům.

Konferenci jsme oficiálně zahájili ještě v pondělí 15. dubna 2019 předáním ocenění a pamětních plaket těm, kteří se v minulosti zasloužili o rozvoj systému parkování a z dlouhodobého hlediska i parkovací kultury v některých městech České republiky. Toto ocenění přichystalo hl. m. Praha zastoupeno náměstkem primátora Ing. Adamem Scheinherrem, MSc. Ph.D. a Česká parkovací asociace zastoupená předsedou Petrem Horským. Bylo velice potěšující se opětovně setkat s kolegy, se kterými jsme spolupracovali před deseti či dvaceti lety. Mnozí z nich jsou již v důchodu, nebo odešli mimo veřejnou správu, stále si ale zachovávají svoji vitalitu a všichni z nich s námi setrvali až do závěru konference.

Slavnostní zahájení 6. konference ČPA 2019.
(zleva: předseda Rady ČPA Petr Horský, člen Rady SPA Milan Taška, moderátorka Lucie Chadrabová, náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr, místopředseda Rady SPA Peter Poloma, člen ČPA i SPA za Flowbird Tibor Ferenczi)

Odborný program konference, který jsme započali v úterý 16. dubna 2019, byl rozdělen do dvou hlavních témat. Celé úterý jsme se věnovali digitálnímu parkování, ve středu pak podpoře infrastruktury pro elektromobilitu. Digitální parkování je novodobým fenoménem. Na pomyslném pódiu se vystřídali zástupci pěti měst a firem. České Budějovice, Praha, Trenčín, Brno a Ostrava představili nejdříve dopravní části svých řešení a pak i části technologické – digitální. Cíl byl jednoznačný, představit použité digitální nástroje a porovnat obecné přístupy měst k regulaci parkování. 

V zásadě není až tak podstatné zda se jedná o ON-LINE či OFF-LINE řešení, důležitější jsou konkrétní výsledky daného řešení a jeho eventuální celková či částečná přenositelnost do jiných měst. I sami organizátoři regulace parkování přiznávají, že kapacitní možnosti jejich nových systémů jsou daleko širší a efektivita jejich řešení by se mohla výrazně zvýšit, zpravidla ale narážejí na tytéž bariéry. Jednou z nich je např. „neproniknutelný“ registr motorových vozidel. Zatímco katastr nemovitostí je „transparentní“ a kdokoliv si může zjistit vlastníka jakéhokoliv objektu nezávisle na jeho hodnotě, registr motorových vozidel je téměř nedobytná pevnost, a to přitom sdružuje informace o hmotném majetku několikanásobně nižších hodnot než zmiňovaný katastr nemovitostí. Digitální řešení regulace parkování bez dostatečného přístupu k datům o vozidlech tak nemůže fungovat na 100 %.

Na podobné problémy narážejí správní úřady, pokud řeší přestupky s využitím institutu „objektivní odpovědnosti“, nehovoře o čím dál obtížnější situaci vymáhání pravidel a to nejen v oblasti úseku „parkovacích přestupků“. My rozhodně nepovažujeme za standardní a dostatečný postup, kdy je v případě blokového čištění nutno vozidlo stojící v zákazu zastavení nejdříve zadokumentovat, poté zvednout, vyčistit pozemní komunikaci, vozidlo vrátit zpět a vše opět zadokumentovat. V tomto ohledu jsme bohužel svědky toho, že legislativní prostředí jen těžko drží krok s vývojem svého okolí, a nejen že často nedokáže realizovat tolik potřebné změny včas, ale mnohdy dělá i několik kroků zpět.

Odborné přednášky pak doplňovaly vystoupení hlavních partnerů.

I soutěž Parkoviště roku 2018/19 poznala své vítěze. Hlasování probíhalo ve 3 kategoriích a každá kategorie byla oceněna na základě jak posudků odborné poroty, i veřejnosti. Do soutěže bylo přihlášeno 6 projektů. Jednotlivé kategorie byly inspirovány soutěží EPA Awards (ocenění Evropské parkovací asociace) a přizpůsobeny českému prostředí. V letošním ročníku se vzácně na prvních místech shodlo veřejné hlasování i výběr odborné poroty:

1.    Kategorie - Parkoviště a garáže
Nejlepší hodnocení odborné poroty i veřejnosti obdržel projekt Parkoviště OC Budyšínská Liberec.

2.    Kategorie -  Městská parkovací politika (Města)
Projekt města Tábor zaujal svou komplexností a rozsahem. Projekt byl přihlášen do soutěže i v minulém ročníku, v současné době však porota zohlednila aktualizaci spočívající v cenovém zvýhodnění vozidel s alternativní pohonem.

3.    Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)
Jako nejúspěšnější projekt v této kategorii Univerzální platební portál informačního systému MP Manager a inteligentní monitorovací vozidlo CamCar v městě Trenčín. Předmět inovace je moderní, jednoduché, bezpečné a zároveň rychlé řešení platby za krátkodobé i dlouhodobé parkování. 

Ve středu 17. dubna konference pokračovala a hlavním tématem tohoto dne byla podpora elektromobility. Celá následující diskuse vzbudila jisté vášně. Inspirací pro tento blok byl dle některých až nepřiměřeně robustní formulář, který vygenerovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, údajně na popud EU. Chce-li někdo provozovat veřejnou dobíjecí stanici, je na něj pohlíženo skoro jako na provozovatele benzínové čerpací stanice. Celou problematikou nás provedli jak zástupci Asociace pro elektromobilitu České republiky, tak jedna z distribučních firem, ale i erudovaní právníci a zástupce Ministerstva dopravy ČR. 

Je nutné dodat, že diskuse se v tomto bloku do jisté míry polarizovala. Důvodů bylo několik: nutné osvětlení různých obecných nejasností elektromobilitu doprovázejících, nepochopení základních principů potřebné infrastruktury, ne zcela čitelné dotační programy jdoucí napříč různými ministerstvy a především různé pohledy na dostupnost nabíjecí infrastruktury např. v rámci uličního parkování. V pozadí přitom neustále rezonuje absence účinné komunikační strategie státu vůči veřejnosti. Jsme přesvědčení, že v této věci existuje spousta otevřených otázek, které přibývají. Odpovědi budeme muset v budoucnu společně najít.

Diskuse o nabíjecí infrastruktuře pro elektromobily
(přednášející: Lukáš Hataš - Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s.)

Shrnutí

Podobně jako loni, i letos jsme od účastníků slyšeli k průběhu konference pouze slova chvály. Příjemné prostředí, zajímaví lidé, podnětný program. Vězte, že nás tato zpětná vazba velmi těší. Na konferenci se v průběhu tří dnů objevilo na 120 účastníků, což znamená více jak 30% nárůst oproti loňskému roku. Celý hotel jsme proto zarezervovali i pro 7. ročník, který se uskuteční v dubnu 2020. 

Do té doby nás čeká nelehká práce. V závěru konference jsme si s účastníky vysvětlili, co vlastně digitální parkování znamená. To, čeho jsme aktuálně svědky (mobilní platby, digitální monitoring, atd.), je teprve začátek. Dalším krokem bude přeměna parkování ze statického prvku do podoby dynamicky se vyvíjejícího veřejného prostoru – a digitalizace bude v této věci opět pouze nástrojem. Že veřejný prostor může mít různou funkci v různých fázích dne či týdne, jsme ukázali na přirovnání z Evropských měst. Podmínkou pro tuto změnu ale bude povýšení digitálního parkování na vyšší úroveň a přijetí digitalizace mezi běžné nástroje organizace dopravy

A co tomu brání? Pokud opomeneme naše vlastní myšlenkové bariéry, tak zejména legislativa. Nepůjde již o drobná vylepšení. Půjde o systémové změny, kdy pravidla organizace dopravy budou určovat nikoliv jen dopravní značky, ale také digitální platforma. Ta bude postupně nahrazovat tuny železa na našich komunikacích. Že si to nedokážete představit? Slovy prezidenta Evropské parkovací asociace ze září 2018: „Kolik z nás před 15 lety mělo chytrý telefon? Téměř nikdo. Kdo z nás dnes nemá chytrý telefon? Téměř nikdo.“


Soubory ke stažení


Fotogalerie

 • Konference ČPA 2019. Účastníci turistického výletu.
 • Konference ČPA 2019. Turistický výlet
 • Konference ČPA 2019. Všichni účastníci turistického výletu.
 • Konference ČPA 2019. Cesta přes řeku Sázavu.
 • Konference ČPA 2019. Účastníci turistického výletu sice umí perfektní parkovat, ale vlakem jezdí jako stopaři.
 • Konference ČPA 2019. Turistický výlet
 • Konference ČPA 2019. Turistický výlet
 • Konference ČPA 2019. Turistický výlet
 • Konference ČPA 2019. David a Goliáš?
 • Konference ČPA 2019. Cesta přes řeku Sázavu.
 • Konference ČPA 2019. Konferenci slavnostně zahájili předseda asociace ČPA Petr Horský a náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.
 • Konference ČPA 2019. Po slavnostním zahájení konference následovalo předávání ocenění osobnostem, které se zasloužily o rozvoj parkovacích politik v českých městech. Oceněný kpt. Ing. Jiří Kott
 • Konference ČPA 2019. Po slavnostním zahájení konference následovalo předávání ocenění osobnostem, které se zasloužily o rozvoj parkovacích politik v českých městech.
 • Konference ČPA 2019. Po slavnostním zahájení konference následovalo předávání ocenění osobnostem, které se zasloužily o rozvoj parkovacích politik v českých městech. Oceněný Martin Pytlík.
 • Konference ČPA 2019. Slavnostní zahájení a zdravice od kolegů ze Slovenské parkovací asociace.
 • Konference ČPA 2019. Slavnostní zahájení a zdravice od kolegů ze Slovenské parkovací asociace. Předávání darů.

generální partner


hlavní partneři


partneři

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti