Upravit stránku

CEDA Maps a.s.

CEDA vytváří 20 let profesionální mapová data Česka a Slovenska. Mapy CEDA využívá Policie, Ministerstva dopravy a vnitra, města, kraje i firmy. Distribuuje globální mapy Google a TomTom. CEDA nabízí služby mapování parkovacích míst vč. podmínek parkování a sběr dat o obsazenosti vč. jejich distribuce k řidičům přes globální navigační i telematické aplikace. Nabízí efektní řešení pro vizualizaci stavu parkování, výpočet tras, navádění na volná místa či dobíjecí stanice a inovativní koncepty rezervací či plateb. Parkování integruje do komplexních mobilitních řešení, propojující různé možnost cestování s parkováním do jedné služby. 


Designa Parking Access s.r.o.

Pro český a slovenský trh nabízíme exkluzivně řešení pro monitoring a detekci volných parkovacích míst pomocí chytrých kamer světových výrobců HECTRONIC a INDECT a také navigační a informační systémy výrobce INDECT pro navigaci na volná parkovací místa ať už v parkovacích domech nebo na parkovací objekty na ulici. Již dnes tyto systémy využívají velká obchodní centra (i v ČR) a také města pro navigaci na parkovací objekty v centrech měst (P+G) i na jejich okrajích (P+R).


Green Center s.r.o.

Ryze česká společnost Green Center nabízí možnost rozšíření parkovacího systému o systém navádění na volná parkovací místa. Navigační systém je určen k monitorování a informování obsluhy i řidičů, o aktuální obsazenosti jednotlivých parkovacích stání v prostorách parkoviště. Naváděcí systém dokáže řidičům poskytovat aktuální a dynamicky se měnící informace o stavu dostupnosti monitorovaných parkovacích stání. Vozidla jsou pomocí srozumitelných navigačních prvků směřována přímo na identifikovaná prázdná místa, která jsou nejblíže jejich současné poloze.

Nahoru